Αυτή η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από:

ZENITHComponents

Χρήστος Δημητρακόπουλος και Σια Ε.Ε

7ο Χλμ. Ωραιόκαστρου

Τ.Κ 57013 Ωραιόκαστρο – Θεσσαλονίκης

ΤΗΛ: 2310 696514

ΦΑΞ :2310 696524

Mail: info@zenith-components.gr

Web: www.zenith-components.gr

Διεύθυνση-Διαχείριση:

Χρήστος Δημητρακόπουλος

Έδρα επιχείρησης:

GR-57013, Ωραιόκαστρο.

ΑΦΜ: 082495824-ΔΟΥ: Ά ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Co-operate bank: Procredit Bank, Greece
Account Number: GR3711600000000001400163501
BIC: PRCBGRAA

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης :

Τσιμισκή 20, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη

Υπόδειξη ευθύνης :

Παρόλο του προσεγμένου ελέγχου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο εξωτερικών link. Για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι διαχειριστές τους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διοργανώθηκε με μεγάλη επιμέλεια από τη ΖΕΝΙΘ.Η ΖΕΝΙΘ παρόλα αυτά ,δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για την ορθότητα, πληρότητα και επικαιρότητα.

Η ΖΕΝΙΘ δεν είναι υποχρεωμένη να επιβλέπει αποθηκευμένες ή μεταδιδόμενες ξένες πληροφορίες, ή καλύτερα να ψάχνει για παράνομα στοιχειά των περιεχομένων. Αν όμως γίνουν στην ΖΕΝΙΘ τέτοιου είδους πληροφορίες αντιληπτές, η ΖΕΝΙΘ θα εξαφανίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτά τα περιεχόμενα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στην σελίδα μας links ξένων ιστοσελίδων ,σας τονίζουμε ότι, η ΖΕΝΙΘ δεν έχει στο περιεχόμενο τους καμία επιρροή και γι αυτό δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση. Αν μας γίνουν τέτοιου είδους περιεχόμενα αντιληπτά, θα αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερο τα ανάλογα links.