Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – “ΖΕΝΙΘ” είναι μία υπεργολαβική εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων υψηλής ακριβείας, πιστοποιημένη με το σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2015 & EN ISO 14001:2015, του Γερμανικού φορέα TÜV.
Στις παραγωγικές της δυνατότητες εντάσσονται και τα αγροτικά εξαρτήματα, όπως :

περόνες
ασφάλειες αρότρου
πείροι ραντάρ
μπίλιες
πείροι έλξεως
πείροι αρότρου

Απευθύνονται σε εμπόρους γεωργικών ανταλλακτικών και μηχανημάτων, αλλά και σε κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων.
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι χάλυβας.
Για όλα τα παραπάνω αγροτικά εξαρτήματα, ισχύουν τα εξής:

• Διατίθενται συγκεκριμένοι κωδικοί ως στοκ αποθήκης
• Εξαρτήματα εκτός του στοκ της αποθήκης μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας
• Τα εξαρτήματα είναι γαλβανισμένα σε κίτρινο χρώμα